Zistite, čo brzdí Váš predaj vďaka CRM systému

Úspešný predajca sa rýchlo poučí zo svojich chýb a posilní to čo funguje dobre. Na to, aby si predajca uvedomil, čo sú vlastne tie chyby a čo brzdí jeho predaj, musí identifikovať úzke miesta v predaji (angl. bottlecks).

V skratke, pokiaľ predávate tovar alebo poskytujete služby, mali by ste vedieť čo je zdrojom platiacich a spokojných zákazníkov a úspešných zákaziek. Taktiež by ste mali ale vedieť prečo niektoré zákazky nevyšli a prečo niektorí zákazníci niesú spokojní. Na grafe nižšie môžete vidieť úspešnosť predaja za jednotlivé mesiace, ale aj to o koľko ste prišli.

Reporty - Obchodné príležitosti a vývoj predaja

Áno, pokiaľ máte malý počet (do desať) zákazníkov takéto informácie si v pohode zapamätáte, no pokiaľ má Vaša firma desiatky, stovky, prípadne tisíce zákazníkov, potrebujete si tieto informácie niekde evidovať. Taktiež potrebujete vidieť súhrnné infomácie o úspešných zákazkách (vyhratých obchodných príležitostiach) a aj o tých neúspešných (prehratých obchodných príležitostiach). Na grafe nižšie vidíte objem financií, o ktoré ste potencionálne prišli. Najviac zákaziek bolo neúspešných z dôvodu dlhého času dodania. Okamžite teda vidíte hlavné dôvody neúspechu (prehratých obchodných príležitostí).

Reporty - analýza dôvodov neúspechu

CRM systém Vám pomôže s evidenciou takýchto informácií. Pri obchodnej príležitosti je možné vybrať jej zdroj. Zdrojom môže byť napríklad odporúčanie od existujúceho zákazníka, partnera, priamy telefonický hovor, reklamný e-mail, alebo reklamná kampaň. Na základe zaevidovaného zdroja ste schopní v reportoch odfiltrovať to, z ktorých zdrojov pochádzajú úspešné alebo neúspešné obchodné príležitosti. V prípade neúspešného obchodu je potrebné zaevidovať, aký bol dôvod neúspechu, napríklad vysoká cena, dlhý čas dodania, alebo odbornosť personálu. Keď si všetky tieto informácie zosumarizujete, naučíte sa pracovať s reportami a v pravidelných intervaloch budete tieto reporty sledovať, ušetrí Vám to veľa času, peňazí a hlavne to nakopne Váš biznis novým smerom.

 

Vyskúšať CRM zdarma