Od 25. mája začne platiť európska smernica na ochranu osobných údajov GDPR (General Data Protection Regulation). Táto smernica rozširuje práva a povinnosti pre ochranu osobných údajov. Nariadenia cielime hlavne na tých, ktorí obchodujú s osobnými údajmi. Okrem napísaných podmienok pre ochranu osobných údajov, pribudnú subjektom aj niektoré ďalšie povinnosti.

Osoba, ktorej osobné údaje spracovávate má podľa smernice GDPR aj takéto práva:

  • právo byť zabudnutá
  • právo na prenos údajov
  • právo na súhlas so spracovaním osobných údajov
  • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
  • právo na zodpovednosť a transparentnosť pri nakladaní s osobnými údajmi
  • právo na bezpečnosť osobných údajov

Nová funkcionalita v aplikácií AGY CRM Vám uľahčí byť v súlade s GDPR.

V detailoch kontaktnej osoby pribudla nová karta "OSOBNÉ ÚDAJE". Táto karta obsahuje dôležité funkcie pre evidenciu právnych titulov a manipulácií s osobnými údajmi kontaktných osôb.

  • Právne tituly a účel evidencie: Pre evidenciu osobných údajov, musíte mať dôvod. V kontexte GDPR se takéto dôvody nazývajú právnymi titulmi. GDPR definuje 6 právnych titulov. Pri každej kontaktnej osobe máte možnosť výberu právneho titulu, podrobnejší popis právneho titulu a časový horizont v ktorom je zvolený právny titul platný. GDPR hovorí, že osobné údaje by mali byť evidované na potrebne dlhú dobu.
  • EXPORT (CSV): Osoba ktorej údaje evidujete má právo požiadať o tieto údaje v strojovo spracovateľnej forme. Aplikácia AGY CRM Vám umožní exportovať osobné údaje vo formáte CSV.
  • Anonymizácia: Každá osoba má právo byť zabudnutá. V prípade, že nechcete odstrániť entitu "Kontaktná osoba" ako celok, máte možnosť kontaktnú osobu anonymizovať. Pokiaľ tak urobíte, kontakt bude odpojený od zákazníka. Meno, priezvisko budú nahradené retazcom "anonym".

Užívateľské oprávnenie 1


Odkaz na naše Podmienky ochrany osobných údajov

 

Vyskúšať CRM zdarma