Pridávanie obrázkov do cenových ponúk v online systéme AGY CRM urobí vaše ponuky ešte atraktívnejšie. Pridávanie obrázkov je možné vďaka rozšírenému popisu. Najskôr je teda potreba otvoriť rozšírený popis, do ktorého môžete vložiť formátovaný text alebo obrázky.

Detail cenové nabídky

Nahrajte obrázok z disku a vložte ho do ponuky

Editor rozšíreného popisu obsahuje okrem rôznych možností pre formátovanie testu taktiež ikonku pre pridanie obrázkov. Po klinutí na túto ikonku přidat obrázek sa zobrazí dialógové okno "vložiť/upraviť obrázok" s dvoma záložkami:

  • Obecné - táto záložka obsahuje pole URL kde môžete zadať adresu obrázku, poprípade nastaviť rozmery.
  • Nahrať - nahrajte obrázok z vášho disku na cloudové úložisko kde bude vždy dostupný a v bezpečí.

rozšířený popis cenové nabídky

Vytvárajte atraktívne cenové ponuky

Obrázok, ktorý ste vložili do rozšíreného popisu pomocou editoru je súčasťou vygenerovanej cenovej ponuky pre tlač.
Takto vyzerá cenová ponuka, ktorú môžete poslať Vašemu klientovi, alebo ju vytlačiť.

Cenová nabídka pro tisk


 

 

Vyskúšajte CRM zadarmo