Nielen evidencia klientov a kontaktov, ale aj celý obchodný proces je to, čo môžete mať podchytené pomocou systému AGY CRM. Obchodný proces sa začína vytvorením obchodnej príležitosti. V rámci tejto obchodnej príležitosti, ktorá je priradená klientovi, môžete vytvárať cenové ponuky, objednávky, alebo faktúry. Všetky tieto entity je možné vytvárať aj automatickým spôsobom. Napríklad, pokiaľ máte vytvorenú cenovú ponuku a potrebujete vytvoriť objednávku alebo faktúru s rovnakými položkami a fakturačnými údajmi, jednoducho kliknete na tlačítko "vytvoriť objednávku", alebo "vytvoriť faktúru" a je to :)

Pri vytváraní obchodnej príležitosti je taktiež možné zaškrtnúť možnosť s upozornením na uzavretie obchodnej príležitosti (OP). Pokiaľ si zvolíte túto možnosť, pri vytvorení OP sa automaticky vytvorí aktivita typu upozornenie na OP.