1) Cenové ponuky tvoria súčasť imagu vašej firmy, produktov alebo služieb. V online CRM aplikácií AGY CRM je možné vytvárať prehľadné a atraktívne cenové ponuky alebo objednávky. Pri vytváraní ponúk je k dispozícií katalóg produktov, pomocou ktorého si uľahčíte prácu s vytváraním zoznamu produktov alebo služieb. Pre vytvorenie cenovej ponuky stlačte tlačidlo ponuky v hlavnom menu. Po stlačení tlačidla pridať môžete pridať cenotú ponuku. Taktiež je možné k ponuke pridať stav - prijatá, zamietnutá a podobne. Pre vytlačenie ponuky vyberte jazyk v akom chcete aby bola ponuka vytlačená.

Detail zakaznika

Detail zakaznika

Dole v pridaní novej cenovej ponuky môžete pridávať aj produkty z katalógu,

Detail zakaznika

alebo novú položku.

Detail zakaznika

2) Každá ponuka by správne mala byť priradená jednej obchodnej príležitosti. K tomu vám pomôže automatické vytváranie obchodných prílležitostí pri vytvorení alebo, pri kopírování cenovej ponuky. Cenovú ponuku je taktiež možné z obchodnej príležitosti aj synchronizovať. Pokiaľsa teda pri synchronizácií ponuky s príležitosťami zmení cena, zmení sa taktiež v obchodnej príležitosti.

Detail zakaznika

3) Cenovú ponuku máte možnosť stiahnuť a vytlačiť.
Rozšírené poznámky cenovej ponuky Vám umožní pridať formátovaný text a taktiežnahrávať vlastné obrázky.

Detail cenové nabídky