Kontaktné osoby je možné priradiť každému zákazníkoví (pokiaľ ako zákazníka máme na mysli firmu). Po rozkliknutí detailu zákazníka máme možnosť jedným kliknutím zobraziť zoznam kontaktných osôb priradených tomuto zákazníkovi v ktorom sú aj priamo uvedené všetky dôležité informácie ku kontaktnej osobe, ako napríklad meno, priezvisko, telefónne číslo, alebo e-mailová adresa.

Podobne ako pri zákazíkoch, tak aj pri kontaktných osobách je po rozklinutí detailu možnosť vidieť krátke poznámky k danej osobe, alebo prehľad naplánovaných a realizovaných aktivít. Ku každej kontaktnej osobe je možné priradiť aktivity, obchodné príležitosti, alebo dokumenty.