Okrem prehľadnej databázy klientov a kontaktných osôb je potrebné mať perfektný prehľad aj o aktivitách, ktoré sú spojené s Vašími klientmi. Aktivity v systéme AGY CRM, môžeme ukladať ako udalosti, ulohy, telefonáty, alebo e-maily. Každá aktivita má svoj čas začiatku a čas ukončenia. Každá vytvorená aktivita má aj svoj stav (naplánovaná, realizovaná, zrušená).

Upozornenie na aktivitu e-mailom je funkcia, ktorá Vám umožňuje pri vytváraní aktivity zadať dátum a čas upozornenia. Takto sa Vám nestane, že na niečo zabudnete, pretože v čas upozornenia, ktorý si nastavíte Vám príde informačný e-mail s uvedeným upozornením.

Opakovanie aktivity v periodických časových intervaloch, je funkcia, ktorú využijete najmä pokiaľ vykonávate činnosti pravidelne. Pri vytváraní aktivity si jednoducho zvolíte možnosť opakovať aktivitu (každý týždeň, každý mesiac, alebo každý rok). Po uložení aktivity sa vytvoria aj kópie tejto aktivity v intervaloch, ktoré ste si zvolili.