Informovať vaších zákazníkov o pomoci zasielania hromadných mailov zvýši váš predaj. Jednoduchým nástavením aktivujete synchronizáciu kontaktov v AGY CRM zo zoznamom kontaktov v MailCimpe. Kontakty ktoré pridáte do AGY CRM budú automaticky pridané aj do MailChimpu.

Vytvorenie API klúča v aplikácií MailChimp

Pre vytvorenie integrácie je potrebné vytvoriť účet v aplikácií MailChimp a taktiež nastaviť prepojenie v nastavení CRM systému. Po registrácií v aplikácií MailChimp je potrebné vytvorenie nového API kľúča (API key). Postup pre vytvorenie API kľúča je zobrazený nižšie.


Nastavenia mailchimp 1Nastavenia mailchimp 2


Vytvorený API kľúč skopírujete z MailChimpu a vložíte ho do políčka v nastavení CRM systému.


Nastavenia mailchimp 3


Nastavenie synchronizácie v AGY CRM

V nastaveniach AGY CRM sa nachádza položka integrácie. Po kliknutí na túto položku vyberieteMailChimp. Po vložení API kľúča vytvoreného v MailChimpe kliknete na tlačítko "AKTIVOVAŤ SYNCHRONIZÁCIU".


Integracia s mailchimp 1


Integracia s mailchimp 2


Synchronizácia / integrácia s MailChimpom je hotová. Pokiaľ nemáte vytvorený v MailChimpe zoznam kontaktov, takýto zoznam je nutné vytvoriť a následne ho vybrať v nastaveniach CRM - integrácie. Po aktivácií synchronizácie budú všetky nové kontakty automaticky pridané do vybraného zoznamu kontaktov v MailChimpe.

Pokiaľ chcte jednorázovo synchronizovať všetky kontakty, aktuálne uložené v AGY CRM kliknite na modré tlačítko "SYNCHRONIZOVAŤ (X) KONTAKTOV Z AGY CRM".


Integracia s mailchimp 3

 

 

Vyskúšajte CRM zdarma