Teraz je pridanie nových zákazníkov ešte jednoduhšie. Pribudla možnosť načítania informácií o zákazníkoch priamo z registru podľa IČO. Aktuálne je zdrojom informácií register ARES.

Postup pre načítanie informácií z ARESU:

  • Otvorte okno pre pridávanie nového zákazníka kliknutím na tlačidlo "Pridať" v agende "Zákazníci".
  • Kliknite na tlačidlo "VYHĽADAŤ FIRMU V REGISTRE".
  • Aplikácia otvorí dialógové okno "Informácie z registra",
    v ktorom vyplníte IČ zákazníka a kliknete na tlačidlo "VYHĽADAŤ".

dialogové okno - Informácie z registra


  • Po úspešnom vyhľadaní informácií sa Vám zobrazí v dialógovom okne: meno zákazníka, IČO, DIČ, obchodné meno, mesto, PSČ, ulica a krajina sídla.
  • Informácie overíte, poprípade ich upravíte a kliknete na tlačidlo "VLOŽIŤ INFORMÁCIE".

vyplnené dialógové okno - Informácie z registra


Informácie o zákazníkovi sú teraz predvyplnené.
Aktuálne slúži ako zdroj infomácií o firmách register ARES.


Vyskúšať CRM zadarmo