Spokojnosť zákazníka by mala byť v každej firme na úplne prvom mieste. K uspokojeniu potrieb Vašich zákazníkov dopomôže aj prehľadná evidencia a ukladanie informácií o nich na jednom mieste. Zákazníkov si môžete priradzovať do kategórií, ktoré si sami zvolíte. Taktiež si môžete zvoliť typ Vášho zákazníka (potencionálny, aktuálny, ..) a si zadať jeho hlavnú adresu, prípadne adresu prevádzky. Hlavná adresa, ktorú ku zákazníkovi zadáte sa bude automaticky priradzovať ku vytvoreným cenovým ponukám, objednávkam, alebo faktúram.

Po uložení základných informácií o zákazníkovi je možné priradiť tomuto zákazníkovi (firme) aj kontaktné osoby, obchodné príležitosti, aktivity, alebo dokumenty s priloženým súborom, alebo rozsiahlym textovým popisom.