Cenové ponuky reprezentujú Vaše produkty alebo služby a taktiež ceny za které je ponúkaná Vaším zákazníkom. V online aplikácií AGY CRM je možné vytvárať prehľadné cenové ponuky. Pri vytváraní ponúk je k dispozícií katalóg produktov, pomocou kterého si uľahčíte prácu s vytváraním zoznamov produktov alebo služieb. Každá ponuka by správne mala byť priradená jednej obchodnej príležitosti. Cenovou ponukou je taktiež možné s obchodnou príležitosťou aj synchronizovať. Pokiaľ se teda pri synchronizácií ponuky s príležitosťami zmení cena, zmení se taktiež suma v obchodnej príležitosti.

Teraz Vám CRM aplikácia umožňuje pridávanie a formátovanie rozšírených poznámok nad položky a taktiež pod položky ponuky. Tento rozšírený popis je možné editovať pomocou malého WISIWIG editoru.

Cenové ponuky s rozšíreným popisom


Cenovú ponuku pred tlačením je možné si pozrieť priamo v prehliadači, alebo ju môžete taktiež priamo stiahnuť vo forme PDF súboru na Váš disk. Stiahnutý PDF súbor je exportovaný podľa ISO štandardov PDF/A, ktorý je vhodný predovšetkým pre archiváciu dokumentov na dlhšie obdobie.


Vytvorenie cenovej ponuky


 

Vyskúšať CRM zdarma