Skratka CRM vo voľnom preklade znamená "riadenie vzťahov so zákazníkmi". Je jasné, že je oveľa drahšie a náročnejšie získať si nového zákazníka ako si udržať toho aktuálneho. Či už hovoríme o reklame, alebo priamom oslovovaní potencionálnych klientov, je to vždy nákladnejšia a časovo náročnejšia činnosť ako udržať si svojho aktuálneho zákazníka. Dôležité je vychádzať zákazníkom v ústrety v rámci svojich možností. Čo to však znamená?

Ako Vám pomôže zvýšiť predaj používanie CRM?

 

Obchodné príležitosti, Vývoj predaja, Fakturácia on-line

K tejto otázke by bolo vhodné doplniť časť vety " Ako Vám pomôže CRM zvýšiť predaj, efetivitu a spríjemniť si podnikanie. " Aplikácie CRM sú vo svete medzi malými, strednými, alebo veľkými podnikateľmi rozšírené. Na Slovensku sa taktiež začínajú lámať ľady v menších a stredných podnikoch.  Až teraz si podnikatelia u nás začínajú uvedomovať dôležitosť CRM systémov. Zvýšiť predaj a podnikať uspešne môžete vďaka CRM takto:

1. Evidujte si svojich zákazníkov a kontakty v prehľadných kategóriách.

Keď si evidujete svojich zákazníkov (firmy) a kontaktné osoby v databáze, máte možnosť veľmi rýchlo medzi nimi vyhľadávať a zaznamenávať si aktivity súvisejúce s jednotlivými zákazníkmi. Napríklad telefonát alebo zaslanie emailu. Pritom sa nemusíte báť že by ste niektorú aktivitu vykonali dvakrát, alebo na niekoho zabudli.

2. Plánujte a organizujte aktivity sebe a svojim zamestnancom.

Aktivity, ako napríklad emaily, telefonáty a stretnutia si evidujete v prehľadom kalendári. Nie však len vy ale taktiež vaši zamestnanci prípadne kolegovia. Takto potom neje problém nahliadnuť do kalendára svojho kolegu a pozrieť sa, čo práve robí, prípadne čo má naplánované. Taktiež máte možnosť naplánovať aktivitu svojmu zamestnancovi. V prípade pravidelných udalostí jednoducho vytvoríte aktiviru s opakovaním (napríklad každý mesiac).

3. Namiesto papierovania sa môžete venovať predaju a komunikáciou zo zákazníkmi. CRM si za Vás pamätá všetky termíny a upozorní Vás na ne.

Pre vytvorenie cenovej ponuk Vám stačí pár kliknutí a to vzhľadom na to že všetky informácie o zákazníkoch, produktoch, alebo službách máte uložené v prehľadnej databáze. Cenovú ponuku si uložíte do PDF formátu a zašlete zákazníkovi e-mailom, prípadne vytlačíte a odošlete klasickou poštou. Pokiaľ Vám zákazník cenovú ponuku schváli a máte v pláne odoslať mu záväznú objednávku, nieje to žiaden problém. Jednoducho v cenovej ponuke kliknete na vytvorenie objednávky. Rovnaký postup aplikujete aj v prípade fakturácie, kde po potvrdení záväznej objednávky jedným kliknutím vystavíte faktúru. Na splatnosť faktúry Vás CRM aplikácia automaticky upozorní.

4. Zistite zákazníkom informácie o svojích produktoch alebo službách na počkanie.

Každému predajcovi sa určite neraz stalo, že mu zavolal zákazník a na počkanie chcel od neho zistiť informácie o produkte. Pokiaľ predávate desiatky produktov, určite nieje jednoduché zapamätať si ich cenu alebo podrobnejší popis. Pokiaľ však máte on-line CRM systém, jednoducho prudukt vyhľadáte vo svojej databáze a na počkanie zákazníka informujete.

5. Majte kontrolu nad tímom svojích predajcov. Hľadajte to čo funguje a snažte sa to zlepšiť!

Výhodou aplikácie AGYcrm.com, je tá že je dostupná odkiaľkovek s prostredia internetu a taktiež je prispôsobená pre zobrazenie na tabletoch. Pokiaľ ste niekde v teréne, jednoducho sa prihlásite do aplikácie a pracujete s ňou rovnako ako zo svojej kancelárie.

 

Vyskúšať CRM zdarma