1) Po stlačení tlačidla detail pri zákazníkovi alebo firme sa Vám zobrazia základné informácie o tejto firme, zákazníkovi.

Datail kontaktní osoby

Vagende zákazníkov je možné veľmi rýchlo vyhľadať zákazníkov resp. firmu.

Datail kontaktní osoby

Pri každom zákazníkovi je možné vyhľadať základné informácie, ale taktiež kontaktné osoby, dokumenty alebo aktivity s nim spojené.

Datail kontaktní osoby

2) Po stlačení tlačidla kalendár je možné pridať aktivitu alebo príležitosť, ktorú máte naplanovanú

Datail kontaktní osoby

Pre pridávanie novej aktivity slačte tlačidlo pridať aktivitu

Datail kontaktní osoby

Datail kontaktní osoby

V tejto časti môžete pridať doplňujúce informácie o aktivite.

Datail kontaktní osoby

Pridanú aktivitu v kalendári je možné upraviť.

Datail kontaktní osoby

3) Po stlačení tlačídla aktivity na ľavej strane hlavného menu je možné pridať aktivtu alebo nejakú vyhľadať.

Datail kontaktní osoby

Taktiež je možné vyhľadať aktivitu, zákazníka alebo kontakt.

Datail kontaktní osoby

Video návod: Ako pracovať s kalendárom a aktivitami.