Po kliknutí na tlačidlo faktúry máte možnosť vytvoriť novú faktúru, vyhľadať nejakú existujúcu faktúru, alebo sa pozrieť na detaily jednotlivých faktúr v zozname.

Detail faktury

Fakturacie online môžu byť súčasťou vášho obchodného procesu v rámci systému AGY CRM.

Pokiaľ máte vytvorenú cenovú ponuku alebo objednávku a potrebujete vytvoriť faktúru s rovnakými položkami a fakturačnými údajmi, jednoducho kliknete na tlačidlo - vytvoriť faktúru. Pri vytváraní novej faktúry máte k dispozícií 2 typy dokumentov:

  • Bežná faktúra
  • Zálohová faktúra

Vystavenie faktúry

Pri vytváraní faktúry môžete zvoliť domácu alebo cudziu menu (CZK, EUR, USD, ...) a nastaviť kurz alebo taktiež zaškrtnúť možnosť "upozorniť na splatnosť v kalendári", keď vám pri neuhradenej faktúre CRM systém odošle e-mail s upozornením.

Detail faktury

Taktiež je možné pridať vlastne vytvorenú poznámku nad položkami faktúry ako aj pod jej položkami. Poznámka bude viditeľná na vygenerovanej faktúre.Detail faktury

Detail faktury

Tlač faktúry

Faktúru máte možnosť stiahnuť vo formáte PDF alebo vytlačiť.

Detail faktury

Vzor vytlačenej faktúryTisk faktury